ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ταινίες μικρού μήκους της Αναστασίας Χριστοφορίδου, από το 1997 μέχρι το 1999, που έχουν παραχθεί στην Ελβετία και στη Γερμανία, βραβευμένες σε διάφορα Φεστιβάλ (βλέπε: ΠΡΟΦΙΛ).